33 C
Budapest
hétfő, augusztus 15, 2022

A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár

Author

Categories

Share

Az Országos Széchényi Könyvtár minden érdeklődőt szeretettel vár Rózsafalvi Zsuzsanna: A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében címmel a Ráció Kiadó gondozásában megjelent kötetének bemutatójára. 2014. február 14., péntek, 16 óra Budapest, Budavári Palota F épület 516-os tanácsterem. A kötetet bemutatja: Eisemann György irodalomtörténész.

A monográfia megeleveníti a 20. századi magyar kritikatörténet egyik kiemelkedő alakját, s miközben Schöpflin Aladár jellegzetes műfajára, az írói portréra összpontosít, a kritikus alakján, munkásságán és párbeszédet szorgalmazó szemléletén keresztül betekintést nyújt a század szerteágazó irányzataiba, történéseibe.

Rózsafalvi Zsuzsanna könyve elmélyült szakmaisággal veszi sorra a Vörösmarty Mihályról, Petőfi Sándorról, Gyulai Pálról, Babits Mihályról, Móricz Zsigmondról, Kaffka Margitról és másokról szóló írásokat, mellőzhetetlen eredményekkel járulván hozzá a magyar kritikatörténet egyik lényeges fejezetének kutatásához.

“Az anekdota mesterének tartott Mikszáth Kálmánban éppúgy észrevette az újító epikust, mint ahogy a szimbolista Ady Endrében is a magyar verselési hagyományokhoz kapcsolódást. Érzékelte a modernizálódás feszültségeit, de mindig tárgyilagos és türelmes maradt.”

Rózsafalvi Zsuzsanna kiadványa
Rózsafalvi Zsuzsanna kiadványa

A Schöpflin-monográfia a 2009-ben nagy sikerrel megvédett doktori értekezésének átdolgozott, az utóbbi évek kutatásait is hasznosító változata. Napjainkban látványosan felélénkült az érdeklődés a 20. századi magyar kritikatörténet egyik kiemelkedő alakjának munkássága iránt. Különleges aktualitása többek között abban rejlik, hogy értő szemmel tekintett a korszakok, stílusok, irányzatok eltérő teljesítményeire, ösztönözte az ízlésformák párbeszédét, a múltbeli és a kortárs fejlemények történeti távlatú értékelését. Esztétikai szempontból elvetette a tradicionálisnak és a modernnek, avagy a konzervatívnak és a liberálisnak nevezett irodalmi áramlatok éles, egymást kizáró szembeállítását.

 

 

Author

Share