Az Országos Széchényi Könyvtár minden érdeklődőt szeretettel vár Rózsafalvi Zsuzsanna: A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében címmel a Ráció Kiadó gondozásában megjelent kötetének bemutatójára. 2014. február 14., péntek, 16 óra Budapest, Budavári Palota F épület 516-os tanácsterem. A kötetet bemutatja: Eisemann György irodalomtörténész.

A monográfia megeleveníti a 20. századi magyar kritikatörténet egyik kiemelkedő alakját, s miközben Schöpflin Aladár jellegzetes műfajára, az írói portréra összpontosít, a kritikus alakján, munkásságán és párbeszédet szorgalmazó szemléletén keresztül betekintést nyújt a század szerteágazó irányzataiba, történéseibe.

Rózsafalvi Zsuzsanna könyve elmélyült szakmaisággal veszi sorra a Vörösmarty Mihályról, Petőfi Sándorról, Gyulai Pálról, Babits Mihályról, Móricz Zsigmondról, Kaffka Margitról és másokról szóló írásokat, mellőzhetetlen eredményekkel járulván hozzá a magyar kritikatörténet egyik lényeges fejezetének kutatásához.

“Az anekdota mesterének tartott Mikszáth Kálmánban éppúgy észrevette az újító epikust, mint ahogy a szimbolista Ady Endrében is a magyar verselési hagyományokhoz kapcsolódást. Érzékelte a modernizálódás feszültségeit, de mindig tárgyilagos és türelmes maradt.”

Rózsafalvi Zsuzsanna kiadványa
Rózsafalvi Zsuzsanna kiadványa

A Schöpflin-monográfia a 2009-ben nagy sikerrel megvédett doktori értekezésének átdolgozott, az utóbbi évek kutatásait is hasznosító változata. Napjainkban látványosan felélénkült az érdeklődés a 20. századi magyar kritikatörténet egyik kiemelkedő alakjának munkássága iránt. Különleges aktualitása többek között abban rejlik, hogy értő szemmel tekintett a korszakok, stílusok, irányzatok eltérő teljesítményeire, ösztönözte az ízlésformák párbeszédét, a múltbeli és a kortárs fejlemények történeti távlatú értékelését. Esztétikai szempontból elvetette a tradicionálisnak és a modernnek, avagy a konzervatívnak és a liberálisnak nevezett irodalmi áramlatok éles, egymást kizáró szembeállítását.

 

 

MEGOSZTÁS
Előző cikk25 éves a Magyar Origami Kör
Következő cikkElhunyt Radnóti Miklós özvegye
Dr. Schneider Izabella Marosvásárhelyen, kisiparos családban látta meg a napvilágot. Magát orvos-írónak tartja, de a sajtóban olykor csak modern polihisztorként említik. Orvosi egyetemet végzett és képzőművészeti iskolában grafikusi diplomát szerzett. 32 évig volt orvos, megszámlálhatatlan kiállítás és több mint húsz különböző témájú könyv kötődik nevéhez. "Orvossá váltam és gyógyítottam, de most leginkább festek és írok."

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

kettő × 2 =